Artheon Logo
Rupprecht von Kaufmann: Blase (links); Stephan Schessl: Deokons (mitte); Johannes Esper: Kopf (rechts), Hospitalhof Stuttgart, Fotos: Klaus Pfotenhauer